Te Aotaihi wharenui.

Te Aotaihi wharenui.
Our ancestral house, Te Aotaihi, is a masterpiece of Ngati Porou contemporary Maori whakairo, tukutuku, and kowhaiwhai, holding rich knowledge of matauranga Maori for our local whanau, hapu and iwi.

Index Previous Next